contact@ionmanu.ro
Adresa: Otopeni, Strada 23 August, Nr.8,Bucuresti
contact@ionmanu.ro
Adresa: Otopeni, Strada 23 August, Nr.8,Bucuresti

Despre Ion Manu

- „O carte pentru toţi” -

Motto:

Un singur prieten rămâne neschimbat – cartea ” (Konstantin Fedin)

O carte este un dar pe care îl poți deschide iar și iar.” (Garrison Keillor)

 

 • Prezentare generală;
• Program de funcţionare;
• Regulament intern de funcţionare al bibliotecii orășenșeti;
• Servicii oferite;
• Concluzii.

 

1. Prezentare generală


  Având în vedere schimbările permanente din societate, din mediul informațional actual, nivelul din ce în ce mai complex al evoluţiei personalităţii copilului, adolescentului, precum şi a adultului, biblioteca exercită un rol important în orientarea intelectuală a utilizatorilor săi, în informarea şi menţinerea gustului pentru lectură, pentru studiu, în scopul cristalizării unui sistem de informare propriu.

Biblioteca Orașului Otopeni, achiziţionează, colecţionează, organizează şi conservă cărţi.  A fost înființată în anul 1999 și își desfășoară activitatea în cadrul Centrului Cultural “Ion Manu”.

Biblioteca deține un fond de carte de 8811 volume, oferind tuturor utilizatorilor din comunitate posibilitatea de a beneficia de serviciile sale. Colecţiile bibliotecii sunt organizate într-o sală cu acces liber la raft, pentru a deservi publicul larg, asigurându-se condiţii de conservare şi securitate adecvate, precum şi o sală de lectură. Aceste colecţii sunt alcătuite din: literatură universală, literatură pentru copii, teatru, romane politiste, psihologie, etc.

Cărtile sunt aşezate în ordinea alfabetică a scriitorilor (Alecsandri, Arghezi, Blaga, Caragiale, etc) şi pe domenii: (literatura româna, literatura limbilor individuale, matematică, pedagogie şi psihologie, istorie, geografie, medicină, teatru, etc.).

Biblioteca dispune de o serie de albume, enciclopedii, atlase, dicţionare, care se pot studia la sala de lectură din incinta bibliotecii, conform programului stabilit. 

Fondul de carte al bibliotecii s-a format în parte prin preluarea a unui număr de 3000 de volume din vechea bibliotecă comunală, iar in perioada 1999-2017 ca un prim pas pentru înnoirea fondului de carte existent s-au achiziționat un număr de 5811 de volume de la edituri prestigioase cum ar fi Rao, Humanitas, Polirom, Nemira, Corint, Teora, Leda.

Primăria Orașului Otopeni este principalul finanțator al bibliotecii, prin sumele prevăzute și aprobate în bugetul local.

 

2. Program împrumut cu publicul: Luni – Joi: orele 8:30-15:30

Vineri: orele 8:30-14:00


    Program de studiu în bibliotecă: Luni-Vineri: orele 09:00-13:00


3. Regulament intern de funcţionare al  Bibliotecii Orașului Otopeni

Pentru folosirea colecţiilor bibliotecii, utilizatorul/cititorul trebuie să fie înscris la bibliotecă.

Inscrierea se face cu prilejul solicitării primului împrumut de carte, când se întocmeşte FIŞA DE UTILIZARE A BIBLIOTECII.

 Pentru completarea corectă şi completă a fişei, utilizatorul/ cititorul, trebuie să prezinte bibliotecarului Cartea de Identitate sau carnetul de note.

Prin semnarea fişei cititorul se obligă să respecte prezentul regulament al bibliotecii.
      Utilizatorii pot împrumuta maxim 3 cărţi odata pe un termen de doua saptamani (10 zile), cu posibilitatea de prelungire până la o luna de zile.
      NU SE POT ÎMPRUMUTA: DICŢIONARE, ATLASE, ALBUME, SAU CĂRŢILE ÎNTR-UN SINGUR EXEMPLAR, ENCICLOPEDII. ACESTEA SE POT STUDIA ŞI FOLOSI NUMAI LA SALA DE LECTURĂ.

Nu se pot împrumuta cărţi în perioadele de inventar, concediul legal de odihnă sau concediu medical.

  
4. Servicii oferite
     - împrumut la domiciliu;

     - consultarea pe loc de documente tradiţionale (cărţi, reviste etc.);
     - sprijinirea si informarea în documentare a utilizatorilor;

 

5. Concluzii

     Serviciile bibliotecii publice sunt asigurate, în mod egal pentru toţi, indiferent de vârsta, sex, rasă, religie, naţionalitate, limbă sau statutul social.

     Biblioteca are o semnificaţie specială în viața de zi cu zi a oamenilor, îndeplinind rolul unui loc de întâlnire, indiferent de generaţii, subculturi, domenii de activitate etc., împrumută cartea de pe raft.

      

Vă invit să deveniţi cititori permanenţi ai bibliotecii .